กิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก้ไขปัญหาการทุจริต ประจำปี 2561

กิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก้ไขปัญหาการทุจริต ประจำปี 2561

 

วันที่ 1 สิงหาคม 2561

         กิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก้ไขปัญหาการทุจริต ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไพล

Share on Line
Share on Pinterest