พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลดุลยเดช

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลดุลยเดช

 

         เทศบาลตำบลไพลนำโดยท่านนายกยุทธนา สุมาลีพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานเทศบาลและประชาชนในพื้นที่ตำบลไพลเข้าร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลดุลยเดช เมื่อวันเสาร์ ที่ 21 มกราคม 2560 ณ วัดศิริชัย อำเภอลำทะเมนช 

Share on Line
Share on Pinterest