กิจกกรรมมอบวัสดุในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่ให้บริการเทศบาลตำบลไพล

กิจกกรรมมอบวัสดุในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่ให้บริการเทศบาลตำบลไพล

 

นายรังสรรค์ จริงไธสง นายกเทศมนตรีตำบลไพล พร้อมคณะผู้บริหาร นางทองศรี ดีถนัด ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไพล (สท.) ข้าราชการ ร่วมมอบ วัสดุในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่ให้บริการเทศบาลตำบลไพล ทุกครัวเรือน โดยมีมาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

Share on Line
Share on Pinterest