ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อ ชั่วโมง บ้านไพล หมู่ที่ 4 ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

Share on Line
Share on Pinterest