ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดไพลถึง สายลำนางเลิ้ง หมู่ที่ 3,4,7 และ 9 ตำบลไพล โดยวิธีคัดเลือก

Share on Line
Share on Pinterest